Handlingar med enorma belöningar!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Handlingar med enorma belöningar!

En av de viktigaste sakerna vi muslimer  måste lägga vikt vid är att lära oss om handlingar som ger stor belöning. Att läsa om dessa motiverar oss att göra goda handlingar och dyrka vår Skapare, vilket i sin tur leder till stor belöning och att synder stryks.

En av de mest allomfattande haditherna från profeten ﷺ som nämner handlingar som ger stor belöning är den som rapporterats av imam Muslim där profeten ﷺ sade:

”Att rena sig är halva tron. Att säga al-hamdu lillah fyller vågskålen och subhan Allah wal hamdu lillah fyller det som är mellan himlen och jorden. Bönen är ett ljus, välgörenhet ett bevis, tålamod ett ljussken och Koranen är ett argument antingen för dig eller mot dig. Alla människor strävar [mot olika mål] och köpslår med sin själ; antigen räddas den eller så störtas den i fördärvet."

Bröder och systrar!  Vi bör lära oss denna mäktig hadith som samlar grundläggande dyrkanshandlingar som för oss närmare Allah och ger enorm belöning! Vi bör även sträva efter att praktisera dessa saker i vår vårdag. Hadithen nämner sju saker som vi ska titta närmare på:

1.    Renlighet.  Den beskrivs här som halva tron, och det som avses med tron är bönen. Att rena sig innan bönen är halva bönen. Detta eftersom bönen inte accepteras av en person som inte gjort wudû’. Att göra wudû’ är en källa till mycket belöning och att man renas från synder. Så var inte lata med att rena er och låt inte shaytan få er att känna att det är jobbigt! Minns att bönen är religionens grund och det första vi frågas om på Domedagen, och att rena sig är halva bönen!

2.    Att säga  ”al-hamdu lillah”  fyller vågskålen! Alla handlingar vi gör kommer att vägas i vågskålen på Domedagen. Allah säger:

”Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar. Den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.”  [Koranen 99:6–8]

Den som vill nå framgång bör fylla sina dagar och nätter med gott och förbereda sig för den dagen! Bland annat genom att minnas Allah genom olika åminnelser, vilket är bland det bästa man kan göra. En av de saker vi bör säga ofta och mycket är ”al-hamdu lillah”, som fyller vågskålen. Tänk att se din vågskål full med goda handlingar den dagen du står inför din Herre!

En annan sak vi bör säga mycket är subhan Allah, wal hamdu lillah. Subhan Allah betyder att Allah är fri från alla brister och fri från att likna skapelsen.
Al-hamdu lillah innebär att vi prisar Allah, som har de mest fulländade egenskaperna och som allt lov och pris tillkommer. Dessa två mäktiga meningar fyller det som är mellan himlen och jorden! Vilken otrolig belöning för att säga dessa två korta men innehållsrika fraser!

3.    Bönen är ett ljus! Ett ljus som lyser upp din väg du färdas på mot mötet med Allah! Den som inte ber befinner sig i ett mörker till skillnad från den som ber som får ett ljus som vägleder honom till att lyda Allah och som underlättar de olika formerna av dyrkanshandlingar. Detta ljus skyddar honom även från synder och snedsteg. Allah säger:

”TROENDE! Sök med tålamod Allahs hjälp i bönen! Allah är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.”  [Koranen 2:153]

Och Allah säger:

” Läs vad som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft. Men först och störst är åkallandet av Allahs namn. Och Allah vet vad ni gör.”  [Koranen 29:45]

Bönen – bröder och systrar – är ett ljus i graven och ett ljus på Domedagen. Bönen nämndes i profetens ﷺ närvaro och han ﷺ sade:

”Den som håller sina böner kommer genom det att ha ett ljus, bevis och framgång på Domedagen. Den som inte håller i bönen kommer inte ha något ljus, inte något bevis och heller ingen framgång.”  [Ahmad]

4.    Välgörenhet är ett bevis. Att ge välgörenhet och dela med sig av sin egendom är mycket viktigt i islam och ett bevis på sann tro. Det är även ett bevis på att personen förlitade sig på Allah och kämpade mot snålhet som är en ful egenskap i islam. Allah säger:

”De som värjer sig för girighetens [frestelser] - dem skall det gå väl i händer.”  [Koranen 59:9]

5.    Tålamod är ett ljussken. Vi måste ha tålamod på vår färd mot paradiset! Tålamod med att lyda Allah, tålamod med att motstå frestelser och synder, samt tålamod med det som drabbar oss. Vi behöver tålamodets ljus för att klara dessa saker.

6.     Koranen är ett argument antingen för dig eller mot dig på Domedagen. Ett argument för dig om du läste den, reflekterade över den och agerade på det som stod i den. Då tillhör du Koranens folk, och dessa är Allahs folk och hans utvalda. Den som å andra sidan vände sig bort från Koranen och inte agerade på den vägledning som finns däri kommer få den som ett argument mot sig.

7.    Ett gyllene råd. Det sista som nämns i hadithen är ett råd från profeten ﷺ som handlar om vilka mål vi människor har i livet och vad de leder till. Profeten ﷺ sade:

”… Alla människor strävar [mot olika mål] och köpslår med sin själ; antigen räddas den eller så störtas den i fördärvet.”

Vi alla strävar och kämpar för olika saker. Det som skiljer oss åt är målet vi har med livet. Allah säger:

”Alla strävar ni mot olika mål!” [Koranen 92:4]

Hur ser din färd ut - ärade broder och syster? Vad strävar du efter i livet och vad prioriterar du? Vad fyller du dina dagar och nätter med? Är ditt stora mål och prioritering att rädda dig från elden och träda in i paradiset?

Valen vi gör i livet har allvarliga konsekvenser som vi kanske inte alltid tänker på när vi är mitt uppe i vårt vardagliga. Men vi måste stanna upp och reflektera – regelbundet – över hur vi lever våra liv, vilka prioriteringar vi gör, och vad vi strävar mot för mål. Allah säger:

”Helt visst skall det gå den väl i händer som i detta liv strävar efter att rena sin själ, men den som begraver den i synd och mörker skall gå mot fördärvet.” [Koranen 91:9–10]

Varje dag köpslår du med din själ; antingen säljer du din själ i lydnad till Allah, och köper därmed paradiset, eller så säljer du din själ till djävulen och dina lustar, och störtar den därmed i fördärvet.

Låt oss kämpa för att praktisera dessa saker som nämndes i denna mycket vackra hadith från vår älskade profet ﷺ. Saker vi kan och bör fylla våra dagar med och som in sha Allah leder till enorma belöningar.

Må Allah låta oss tillhöra de som praktiserar alla dess saker. Må Allah låta oss tillhöra Koranens folk och de gudfruktiga som får ärva paradiset. Amin!

 

 

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg