Islam, den sanna religionen. Vad är Islam? Del 4. Vem var Muhammed?

Bismillah. Islam, den sanna religionen. Vad är Islam? Denna serie syftar till att belysa vad religionen Islam är och vad muslimer tror på.

Detta är del 4 som handlar
om den sista profeten. Muhammed [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam]
 
Föreläsare är Johannes Abdullah som Doktorerar vid det Islamiska Universitetet i al-Madinah.