Del 16. Om Bönen. Del 8. Bön vid rädsla mm.

Bismillah.
Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av. Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.
 
Del 16. Om bönen. Del 8.
  • Bönen vid rädsla
  • mm.
Föreläsare är  Abdullah Abû Dâwûd. Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.