Del 15. Om Bönen. Del 7. Den resandes bön. Fredagsbönen.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 15.

Om bönen.

Del 7.

Den resandes bön.

Fredagsbönen.

mm.

Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015 del 15.

Bönen del 7.

Den resandes bön.

Fredagsbönen.

Kategorier