Del 14. Om Bönen. Del 6. Vem får leda bönen? mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 14.

Om bönen.

Del 6.

Vem får leda bönen?

Vem bör inte leda bönen?

Vad ska imamen tänka på?

mm.

Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015 del 14.

Bönen del 6.

Vem får leda bönen mm.

Kategorier