Del 13. Om Bönen. Del 5. Olika typer av 'sudjud' mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 13.

Om bönen.

Del 5.

Olika typer av sudjud [nedfall].

Att be i samling mmFöreläsare är broder Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015 del 13.

Bönen del 5.

Kategorier