Del 12. Om Bönen. Del 4. Sunnah-böner, witr mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 12.

Om bönen.

Del 4.

Sunnah-böner Witr-bönen mmFöreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015 del 12.

Bönen del 4.

Kategorier