Del 16. Om Bönen. Del 8. Bön vid rädsla mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Fiqh - bestämmelser - som har med vår religion att göra är ett mycket viktigt ämne som alla muslimer är i behov av.

Denna serie med broder Abdullah är från boken "al-fiqh al-muyassar" som tar upp ämnet på ett kortfattat och lättförståeligt sätt.

Del 16.

Om bönen.

Del 8.

Bönen vid rädslamm.

Föreläsare är Abdullah Abû Dâwûd.

Examinerad från Sharia-fakultetet vid Islamic University of al-Medinah.

Fiqh sommaren 2015 del 16.

Bönen del 8.

Bön vid rädsla mm.

Kategorier