Takfir - ISIS och andras ideologi som leder till mord, uppror, blodspillan mm. Del 1

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Takfîr. Att förklara någon vara icke-muslim. Ett mycket allvarligt uttalande som tyvärr uttalas av många okunniga idag, inte minst många ungdomar, som förklarar muslimer vara icke-muslimer utan rätt. Denna ideologi som innehas av Khawaridj och som tillämpas av bland annat ISIS och andra vilseledda grupper idag. Denna otroligt viktiga föreläsning som angår alla muslimer tar bland annat upp:
  • Dess uppkomst och historia
  • Deras ideologi
  • Faran i takfir
  • vad det leder till
  • mm.

    Föreläsare är broder ´Abdul Wadud. Examinerad från Islamic University of al-Medinah samt student till de Lärda.