Bulugh ul Maram - Etik och zuhud Del 21

Bismillah!

genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram  som är skriven av: al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri

Författaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.
Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.
Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

I denna föreläsning talar vi om:

Del 21

Olika former av dhikr.

De fyra bästa orden.

Dygden av att säga ” la hawla wa la quwata ila billah”.

Kapitlet av dua [åkallan].

Dygden av dua.

Tillfällen där dua besvaras.

Orsaker till att ens dua accepteras.

Olika tillfällen där man lyfter sina händer i dua.

Samt andra frågor.

Föreläsare: Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah. 
Ladda ner Studiehäfte