Bulugh ul Maram - Etik och zuhud Del 22 (sista delen)

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!

Genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maram som är skriven av al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjri.

Författaren har i denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.

Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.

Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

Sista delen i denna serie.

I denna föreläsningtalar vi om sista delen där vi talar om dhikr och dua’.

Bästa tiderna att göra dua’ på.

Ska man stryka händerna över ansiktet efter dua’?

Belöningen i att sända frid över profeten – salalahu aleyhi wa salam.

Generella dhikr och dua vi ska göra.

Samt andra frågor.

Kategorier