Bulugh ul Maram - Etik och zuhud Del 21

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!genomgång av hadither i fiqh från boken Bulugh al Maramsom är skriven av:al Hafid abul Fadl Ahmed ibn Ali ibn Hadjar al Asqalani som dog 852 hidjriFörfattaren har I denna bok samlat de viktigaste hadither som utgör en grund i fiqh frågor.

Boken utmärker sig med att haditherna är indelade i kapitel samt att författaren nämner hadithens källa och dess autenticitet.

Antalet hadither är ca 1520.

Ibn Hadjar avslutar boken med att nämna detta omfattande kapitel där han tar upp hadither om etik och moral, zuhud och dhikr och dua.

I denna föreläsningtalar vi om:Del 21Olika former av dhikr.

De fyra bästa orden.

Dygden av att säga ” la hawla wa la quwata ila billah”.

Kapitlet av dua [åkallan].

Dygden av dua.

Tillfällen där dua besvaras.

Orsaker till att ens dua accepteras.

Olika tillfällen där man lyfter sina händer i dua.

Samt andra frågor.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Studiehäfte

Kategorier