POESI OM SIRA

Bismillah!

Vacker poesi om profeten Mohammeds (salalahu aleyhi wa salam) sira.

Den arabiska titeln på denna poesi är:

الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية

Al- orjuzatul mimiah fi dhikri haal ashraf al-bariyah

Denna poesi utmärker sig med att den i hundra poesi rader tar upp de viktigaste händelserna i profetens liv (salalahu aleyhi wa salam).

Skriven av: Ali ibn Ali ibn Mohammed ibn Abilizz Al -Dimishqi Al- Hanafi. (792.h.)