AL-QAWAID AL-FIQHIAH

Al-qawaid al- fiqhiah القواعد الفقهيةVacker poesi om principer och grunder inom fiqh.

Skriven av Abdurrahman bin Nasir bin ’Abdillah bin Nasir Al S’adi (1376.

h)

Kategorier