POESI OM SIRA

Bismillah!Vacker poesi om profeten Mohammeds (salalahu aleyhi wa salam) sira.

Den arabiska titeln på denna poesi är:الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البريةAl- orjuzatul mimiah fi dhikri haal ashraf al-bariyahDenna poesi utmärker sig med att den i hundra poesi rader tar upp de viktigaste händelserna i profetens liv (salalahu aleyhi wa salam).

Skriven av: Ali ibn Ali ibn Mohammed ibn Abilizz Al -Dimishqi Al- Hanafi.

(792.

h.

)

Kategorier