Adâb-ul-mashyi ila-salah. Del 3. Om Bönen, forts

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 

Denna bok i Fiqh tar upp om Bönen och bestämmelserna kring den samt fler frågor som har med Fiqh (Bestämmelser) att göra.

Förklaringen vi går igenom är av Shaykh ´Abdul Muhsin al-´Abbâd, en av dagens stora Ulema, lärda.

Den tredje delen handlar om:

  • Hur man håller händerna i Bönen.
  • Vart man skall titta.
  • Inlednings-åkallan innan bönen, och vad den betyder mm.