Om Kunskap. Del 5. Hur uppför man sig när man lär ut?

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah.
 
Del. 5.  Hur ska man uppföra sig när man fått kunskapen och när man lär ut? Ska man ta betalt för kunskapen? Beblandar man sig med vem som helst? Hur behandlar man den som frågar frågor? Tröga studenter mm.
 
Denna Serie ska hjälpa och uppmuntra Muslimerna att söka kunskap och behandla kunskapen på rätt sätt. Detta ämne är mycket aktuellt i en tid då många behandlar Kunskapen på fel sätt.

Serien tar upp olika aspekter av Kunskapen:

  • Varför man ska söka kunskap
  • Belöningen man får för det
  • Hur man ska söka kunskap på rätt sätt
  • De lärdas ställning i Islam
  • Studentens prisvärda egenskaper
  • Exempel från de tidigare Muslimerna