Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 29. Goda och onda handlingar.

Föreläsningens Innehåll: Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
 
Del 29. Hadith nr 37. Denna hadith handlar om goda och dåliga handlingar och hur man belönas för dem. Samt hur viktig avsikten är.
 
Vad händer om man avser en god gärning men inte gör den?
Vad händer om man avser en ond handling men sedan avstår?
 
Detta och mycker mer tas upp i denna mycket lärorika föreläsning.