Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 30. Allahs "awliyâ'".

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Del 30.

Hadith nr 38.

Om Allahs Awliyâ'.

De som står Allah nära och som Allah älskar.

Vilka är de?

Hur kan man tillhöra dem?

Deras belöning i detta och nästa livFaran i att skada dem, hata demVilka handlingar närmar man sig Allah med?

boken Imam an-Nawawis 40 hadither här!Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 30

Kategorier