Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 31.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Del 31.

Hadith nr 39 och 40.

Som bland annat tar upp: Vad händer om man glömmer eller tvingas till något?

Om att vara i detta liv som en främling, att inte fästa sig för mycket vid det världsliga.

mm.

boken Imam an-Nawawis 40 hadither här!Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 31.

Kategorier