Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 30. Allahs "awliyâ'".

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Del 30. Hadith nr 38. Om Allahs Awliyâ'. De som står Allah nära och som Allah älskar.
 
  • Vilka är de?
  • Hur kan man tillhöra dem?
  • Deras belöning i detta och nästa liv
  • Faran i att skada dem, hata dem
  • Vilka handlingar närmar man sig Allah med?