Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 8. Religionen är "nasîhah"

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
 
Del 8 tar upp hadithen (nr 7) som de lärda brukar säga tar upp grunder som omfattar hela religionen. Den tar bland annat upp:
 
  • Våra skyldigheter mot Allah
  • Våra skyldigheter mot profeten (sallâ Allahu ´alayhi wa sallam) och om tron på honom.
  • Våra skyldigheter gentemot Koranen
  • Våra skyldigheter gentemot makthavaren
  • Våra skyldigheter mot muslimerna och hur de ska ges råd
  • mm.