Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 9. Hadith 8 och 9.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.

De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither.

Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.

Del 9 tar upp hadith nr 8 och 9.

Att strida för rätt saker och på rätt sätt.

Att vi inte kan döma det intre utan bara det yttre.

Resten lämnar vi till AllahPåbud och förbud och hur man skall förhålla sig till dem.

Att inte fråga onödiga frågorFaran i att skilja sig från profeterna.

mm.

boken Imam an-Nawawis 40 hadither här!Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 9.

Kategorier