Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 10. Livnär dig på det goda (halal).

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till.

De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither.

Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.

Del 10.

Allah accepterar endast det goda.

Hur viktigt det är att äta av det lovliga (halal), dricka av det lovliga och endast göra det goda.

Orsaker till att en persons åkallan inte accepteras osv.

boken Imam an-Nawawis 40 hadither här!Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 10.

Livnär dig på det lovliga.

Kategorier