Imam an-Nawawi's 40 Hadither - Del 9. Hadith 8 och 9.

Föreläsningens Innehåll: 
Bismillah. Dessa 40 hadither samlades av Imam an-Nawawî och handlar om Islams grunder som varje muslim bör känna till. De lärda har lagt ner mycket vikt vid att förklara och studera dessa hadither. Ett studiehäfte finns att ladda ner till denna serie.
 
Del 9 tar upp hadith nr 8 och 9.

  • Att strida för rätt saker och på rätt sätt.
  • Att vi inte kan döma det intre utan bara det yttre. Resten lämnar vi till Allah
  • Påbud och förbud och hur man skall förhålla sig till dem.
  • Att inte fråga onödiga frågor
  • Faran i att skilja sig från profeterna.
  • mm.