Åkallan och åminnelse. Del 1. Vikten av ämnet och belöningen i att göra det.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande serie om åkallan och åminnelse, 2 stora former av dyrkan, som syftar till: Att stärka vår îmâm, tro.

Att hjärtat ska bli mer fäst vid Allah.

Att få kunskap om hur ens du´a ska kunna accepteras.

Att öka inlevelsen i bönen.

Att få oss att göra mer dhikr och du´a.

Att lära oss hur man ska göra dessa saker på ett korrekt sätt för att närma oss Allah.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh.

Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Åkallan och åminnelse.

Del 1.
 

Kategorier