Åkallan och åminnelse. Del 2. Daglig åminnelse; själens näring.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande serie om åkallan och åminnelse.

Del 2 handlar om: Att inte glömma sin dagliga dhikrDet bästa dhikrUppförande, beteende när man gör dhikrAtt söka kunskap om dhikr.

Vilka pelare finns när man ska göra dhikrFöreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh.

Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Åkallan och åminnelse.

Del 2.
 

Kategorier