Åkallan och åminnelse. Del 3. Åkallan och hur den kan accepteras.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande serie om åkallan och åminnelse.

Del 3 handlar om åkallan.

Dess dygd och ställning i Islam: Åkallans dygd.

Tjänarens behov av Allah.

Hur ens åkallan kan besvaras.

Vad som leder till att den inte besvaras.

Åkallan får endast riktas till Allah.

Vikten av att följa sunnah när man gör du´a.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh.

Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Åkallan och åminnelse.

Del 3.
 

Kategorier