Åkallan och åminnelse. Del 4. Att inte gå över gränsen och överdriva.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande serie om åkallan och åminnelse.

Del 4 handlar om att inte överskrida gränserna i ens åkallan.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh.

Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Åkallan och åminnelse.

Del 4.
 

Kategorier