Åkallan och åminnelse. Del 6. Åkallan när man vaknar, går ut mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande serie om åkallan och åminnelse.

Del 6 handlar bland annat om: Åkallan när man vaknar.

Åkallan när man går ut ur huset.

Åkallan i samband med moskén.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh.

Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Åkallan och åminnelse.

Del 6.
 

Kategorier