Åkallan och åminnelse. Del 8. Dhikr för morgonen och kvällen.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En inspirerande serie om åkallan och åminnelse.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullâh.

Examinerad från Islamiska Universitetet i al-Madinah.

Åkallan och åminnelse.

Del 8.

Dhikr för morgonen och kvällen.
 

Kategorier