Al-Hassan al-Basri

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Al-Hassan al-Basri:

  • Biografi och visdomsord
  • En föreläsning om en av islams största imamer från generationen efter sahaba.
  • Kort biografi om hans liv.
  • Råd och visdomsord om god karaktär, kunskap, zuhud, och att inte vara fäst vid dunya.
  • Samt andra frågor.
  • Föreläsningen är till störst del ett urval av vackra uttalanden från boken ” Adab sheykh al-Hassan ibn abul Hassan al-Basri” skriven ibn al-Jawzi.

Kategorier