Badrslaget lärdomar

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah!Denna föreläsning handlar om:Slaget vid Badr var ett av de viktigaste slagen i Islams historia.

Det var den första stora striden som skedde mellan muslimerna på Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) tid och polyteisterna.

Det här är en föreläsning som skildrar denna viktiga berättelse.

Föreläsare är broder Abû Dâwûd ´Abdullah.

M.

A från det Islamiska Universitetet i al-Medinah.

Kategorier