Berättelsen om Qârûn. Hur rikedom kan förstöra...

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Detta är en fortsättning på serien om Profeterna.

Denna del handlar om en man som var från Mûsâs folk men som gick vilse.

Han hade mycket kunskap och brukade recitera Toran.

Han gavs otroliga rikedomar men blev högmodig och använde den på fel sätt.

.

.

Detta är en berättelse om hur rikedom kan leda en person vilse.

Och hur man bör spendera sina pengar och rikedom.

En mycket intressant föreläsning med många lärdomar.

Från Qasas-ul-Anbiyâ', tafsir as-S´adi m.

fl.

Talare är broder Abdul Wadud.

Berättelsen om Qarun och hur rikedom kan leda vilse

Kategorier