Profetens avskedstal i Hadj (salla Allahu alayhi wa sallam)

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Denna föreläsning handlar om Profetens avskedstal i Hadj - salla Allahu alayhi wa sallam.

Där gav han många viktiga råd till muslimerna.

Vad kan vi lära från dessa?

Talare är broder Abdul Wadud.

Profetens avskedshadj och råd.

Kategorier