Al Qawl al Mufid - Del 24

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!Al Qawl al mufid fi adillatul tawhedEn väldigt enkel bok som tar upp bevisen i frågor om iman och tawhed.

Författaren är Sheyk Mohammed Al-wasabi (رحمه الله)Denna föreläsning handlar om:De sex villkoren för att en gärning är i enlighet med sunnah.

Religionen baseras två principer.

Att nöja sig med Koranen och sunnah.

Vad är bida’?

De olika kategorier av bida’.

All bida’ är dålig, det finns ingen god bida’ i islam.

Plikten att varna för bida’ och dess folk.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier