Al Qawl al Mufid - Del 25

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!Al Qawl al mufid fi adillatul tawhedEn väldigt enkel bok som tar upp bevisen i frågor om iman och tawhed.

Författaren är Sheyk Mohammed Al-wasabi (رحمه الله)Denna föreläsning handlar om:Faran av gravdyrkan.

Hur pass utspritt det är.

Hur ska en grav vara enligt sunnah?

Förbudet att bygga över gravar.

Vad man inte får göra vid en grav.

Samt andra frågor.

Föreläsare:Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier