Allahs Namn och Egenskaper del 1. Intro

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En Serie om Allahs Namn och Egenskaper som gör att vi lär oss mer om vår Skapare och som är den viktigaste kunskapen.

Detta är del 1som är en introduktion till hur vi skall förstå denna kunskap.

Allahs Namn och Egenskaper del 1.

Intro

Kategorier