Allahs Namn och Egenskaper del 2

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En Serie om Allahs Namn och Egenskaper som gör att vi lär oss mer om vår Skapare och som är den viktigaste kunskapen.

Detta är del 2.

Allahs Namn och Egenskaper del2

Kategorier