Allahs Namn och Egenskaper del 3

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

En Serie om Allahs Namn och Egenskaper som gör att vi lär oss mer om vår Skapare och som är den viktigaste kunskapen.

Detta är del 3 som fortsätter att ta upp några grund principer för att förstå Allahs Namn och Egenskaper.

Allahs Namn och Egenskaper del 3

Kategorier