Allahs Namn och Egenskaper del 11. Från sommaren 2014 [del 2]. al-Hamîd

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie inleddes under sommaren 2012.

I år (2014) fortsätter vår broder Abû Dâwûd denna vackra serie om Allahs Namn och Egenskaper.

Alla muslimer är i behov av denna kunskap och vi hoppas att våra bröder och systrar drar nytta av dessa lektioner.

Denna del tar bland annat upp: Namnet "as-Salâm"Namnet "al-Quddûs"Namnet "al-Madjîd"Namnet "al-Hamîd"mm.
 

Kategorier