Allahs Namn och Egenskaper del 12. Från sommaren 2014 [del 3]. al-Halîm

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Denna serie inleddes under sommaren 2012.

I år (2014) fortsätter vår broder Abû Dâwûd denna vackra serie om Allahs Namn och Egenskaper.

Alla muslimer är i behov av denna kunskap och vi hoppas att våra bröder och systrar drar nytta av dessa lektioner.

Denna del tar bland annat upp Namnen: as-Shakûras-Shâkiral-Halîmal-Haqqal-mubîn.
 

Kategorier