Beskrivningen av Paradiset

En föreläsning av Imran Sheikh

I denna lektion går föreläsaren igenom beskrivningen av Allahs paradis som Han skapat åt de troende muslimerna. Lektionen innehåller även inslag av jämförelser mellan det värdsliga och det nästkommande livets lycka samt syftet med varför Paradiset beskrivs och nämns i Koranen och Sunnan.

Kategorier