Islams syn på Tabarruk

En föreläsning av Imran Sheikh

I denna lektion går föreläsaren igenom Islams syn på tabarruk, dess definition samt hur man som muslim söker det i sina handlingar. Tyvärr har väldigt många muslimer missförstått detta ämne och det har gett upphov till en utspridd avgudadyrkan runt om i världen.

Kategorier