Svar på tvivel kring Imam Ahmads syn på Tabarruk

En föreläsning av Imran Sheikh

I denna lektion går föreläsaren igenom tvivel som skapats i ämnet tabarruk och hur man använder ett uttalande som tillskrivs Imam Ahmad om att röra vid Profetens grav ﷺ för att söka tabarruk som ett bevis för att det är tillåtet. Föreläsaren klargör syftet med att använda sådan bevisföring och varför det är fel.

Kategorier