Bestämmelser om Ramadan. Del 1. Intro: Meningen med Fastan

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Vi närmar oss den välsignade månaden Ramadan!Denna serie syftar till att öka vår kunskap om månaden Ramadan.

Visheten bakom den, dess bestämmelser mm.

Föreläsningen grundar sig på Shykh Ibn ´Uthaymins bokSharh-ul-mumti´ ´ala zad-il-mustaqni´.

.

.

Del 1är en introduktion och handlar om meningen med Fastan mm.

Bestämmelser om Ramadan.

Del 1.

Intro: Meningen med Fastan

Kategorier