Bestämmelser om Ramadan. Del 2. Fastans villkor. Vem måste fasta?

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Vi närmar oss den välsignade månaden Ramadan!Denna serie syftar till att öka vår kunskap om månaden Ramadan.

Visheten bakom den, dess bestämmelser mm.

Föreläsningen grundar sig på Shykh Ibn ´Uthaymins bokSharh-ul-mumti´ ´ala zad-il-mustaqni´.

.

.

Del 2handlar om vem som måste fasta.

Bestämmelser om Ramadan.

Del 2.

Fastans villkor.

Vem måste fasta?

Kategorier