Bestämmelser om Ramadan. Del 3. Den resande/ Ammande och gravida kvinnor mm.

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Vi närmar oss den välsignade månaden Ramadan!Denna serie syftar till att öka vår kunskap om månaden Ramadan.

Visheten bakom den, dess bestämmelser mm.

Föreläsningen grundar sig på Shykh Ibn ´Uthaymins bokSharh-ul-mumti´ ´ala zad-il-mustaqni´.

.

.

Del3handlar om olika bestämmelser kring fastan.

Den sjuke som inte har råd att mata den fattige.

.

.

Domar för den resande, när räknas man som resande?

När får man bryta fastan osv.

Den ammande och gravida kvinnan.

mm.

Bestämmelser om Ramadan.

Del 3.

Den resande/ Ammande och gravida kvinnor mm.

Kategorier