Bestämmelser om Ramadan. Del 4. Vad bryter fastan? - del 1

En föreläsning av Abdullah As-Sueidi

Bismillah.

Vi närmar oss den välsignade månaden Ramadan!Denna serie syftar till att öka vår kunskap om månaden Ramadan.

Visheten bakom den, dess bestämmelser mm.

Föreläsningen grundar sig på Shykh Ibn ´Uthaymins bokSharh-ul-mumti´ ´ala zad-il-mustaqni´.

.

.

Del4handlar om vilka saker som bryter fastan, och vad som inte gör det.

Bestämmelser om Ramadan.

Del 4.

Vad bryter fastan?

- del 1

Kategorier