Broderskap och sammanhållning

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Vikten av att hålla ihop och hur vår styrka ligger i sammanhållningen.

Dygden av att älska sin broder för Allahs skull.

Faran av ensamhet.

Kategorier